Op donderdag 25 augustus heeft Kesselaar & Zn het Team Energietransitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mogen ontvangen voor een werkbezoek. Op deze dag kregen de medewerkers van de directie Bouwen en Energie, en de directie Wonen, een inkijk in de kansen, uitdagingen en praktijkvoorbeelden van duurzaamheid en nieuwbouw in de gebouwde omgeving. Gedurende deze dag zijn wij op bezoek geweest bij twee van onze opdrachtgevers: een conceptueel houtbouw project van Woonwaard en een verduurzamingsproject van Kennemer Wonen. Ook hebben wij een bezoek gebracht aan de circulaire bouwhub van GP GrootKesselaar & Zn en GP Groot werken samen om de toepassing van circulaire materialen in de omgeving van Alkmaar mogelijk te maken.

Aan het einde van de dag hebben alle partijen gezamenlijk enkele conclusies getrokken aan de hand van de prettige, inhoudelijke gesprekken. Benieuwd naar de conclusies? Bekijk dan het onderstaande filmpje: