Kesselaar & Zn is overgestapt van het tanken van diesel naar een niet-fossiele brandstof: Neste MY Renewable Diesel van GP Groot. Neste MY Renewable Diesel™ is een 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) dieselbrandstof, een synthetische diesel gemaakt van plantaardig afvalolie. Deze schone en duurzame brandstof heeft dezelfde chemische samenstelling en prestaties als reguliere diesel, maar zorgt tot wel 90 procent CO2e-reductie en een forse vermindering van luchtvervuilende stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden. Jaarlijks verbruiken onze bussen zo’n 20.000 liter. Daarmee is onze geschatte CO2 reductie zo’n 54 tCO2eq

Deze brandstof is geschikt voor elke dieselmotor, er zijn technisch gezien dus geen beperkingen. Voor ons is de overgang naar deze schone brandstof belangrijk. De overstap past bij ons duurzaamheidsbeleid en onze visie richting een CO2-neutraal bouwproces. Dat is naast circulariteit een van de pijlers waarop onze bedrijfsvoering is gebaseerd.