Kesselaar & Zn organiseerde een kennissessie voor zeven woningcorporaties – Woonwaard, Het Grootslag, De Woonschakel, Kennemer Wonen, Intermaris, Pré Wonen, en Beter Wonen (Wieringen) – over de aanstaande Wet Kwaliteitsborging (WKB). In samenwerking met het team van De Borgermeester hebben we een pilotproject uitgevoerd bij de nieuwbouw van 20 woningen om de praktische toepassingen van de WKB te verkennen. Tijdens deze workshop hebben we onze ervaringen en inzichten uit deze pilot gedeeld om gezamenlijk te begrijpen hoe we deze nieuwe wetgeving succesvol in de praktijk kunnen brengen. Samen met onze partners en de betrokken woningcorporaties zetten we ons in voor een toekomst waarin kwaliteitsborging in de bouw niet alleen een wettelijke eis is, maar ook een standaardpraktijk die kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid garandeert.