Certificeringen

Hieronder vind je alle certificeringen van Kesselaar & Zn

Woningborg

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

VCA Certificering

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM- beheersysteem.

ISO 9001 Certificering

Een ISO-certificaat is geen vereiste voor een bedrijf, maar wel een zwaarwegend kwaliteitsstempel. Omdat het alles behalve eenvoudig is om een ISO-certificaat te bemachtigen, beschikken veel organisatie niet over deze certificaat. De ISO-9001-norm is een internationale norm voor kwaliteitsborging en vormt decennia de internationale basis voor veel bedrijven voor kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement. Een ISO-certificaat is een kwaliteitscertificaat die toegekend wordt aan een bedrijf als een externe, onafhankelijke partij heeft vastgestelt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf aan alle normeisen voldoet, in dit geval aannemersbedrijf Kesselaar & Zn.  Kort samengevat komt het erop neer, dat een ISO gecertificeerd bedrijf zijn zaakjes goed voor elkaar heeft.

Bouwgarant

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland met 1700 aangesloten bouwbedrijven. Al deze bedrijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Stichting BouwGarant is opgericht met als doel opdrachtgevers meer zekerheid en vertrouwen te beiden bij het inschakelen van een bouwbedrijf. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld, exclusief voor de BouwGarant-deelnemers. Met een BouwGarant-aannemer heeft u de volgende zekerheden: juiste diploma’s en verzekeringen, aantoonbare ervaring, duidelijke afspraken, kwaliteitscontroles, garantie, uitgebreide klachtregeling en geschillencommissie. 

Erkend leerbedrijf

Het opleiden van leerlingen kost tijd en energie, maar levert vooral veel op. Door zelf leerlingen op te leiden, ontstaat binnen het bedrijf een goede mix van jongere en oudere werknemers. Ook wordt een goede basis gelegd voor een langdurige en succesvol dienstverband. Leerlingen brengen vernieuwing in het bedrijf.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infra bedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.
Bouwend Nederland zet zich in voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is.

Nieuwsgierig naar onze projecten?

Wij zijn actief in nieuwbouw, renovatie en vastgoedonderhoud voor eigenaren en gebruikers.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van ons actuele nieuws