Op donderdag 5 oktober zetten Hans Kröger, directeur-bestuurder van woningstichting Het Grootslag, en Guido Kesselaar, directeur van Kesselaar & Zn, hun handtekening onder de bouwteamovereenkomst voor het project ‘De Bloesem’ aan de Reaal in Hoorn. Deze nieuwbouw omvat een zorglocatie met 18 duurzame zorgwoningen specifiek bestemd voor mensen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking.

Hans Kröger licht toe: “Met ‘Project Bloesem’ willen we samen met Esdege-Reigersdaal een specifieke groep, die intensievere zorg nodig heeft, een comfortabele en veilige thuisomgeving bieden. De uitwerking van de plannen is in volle gang en we blijven tijdens dit proces in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.” Woningstichting Het Grootslag heeft het doel om voor het einde van dit jaar de omgevingsvergunning in te dienen en hoopt in 2024 met de bouwwerkzaamheden te beginnen.