B/K/T- in -één-dag; markt voor alle marktpartijen bij Kesselaar & Zn

Donderdag 20 september is de ‘B/K/T- in- één- dag’ bijeenkomst gehouden in ons magazijn. Deze middag stond in het teken van innovaties op het gebied van badkamer, keuken badkamer en toilet. Opdrachtgevers en aannemers, maar ook fabrikanten, leveranciers en vaklieden – alle marktpartijen van het bouwproces waren op deze middag  vertegenwoordigd. De gepresenteerde toepassingen werden uitgebreid besproken, met het oog op kwaliteit, klanttevredenheid en kosten. Gezamenlijk zijn er dan ook enkele interessante uitgangspunten bepaald.

Zo kwam er onder andere naar voren dat opdrachtgevers graag een compleet product  gepresenteerd zien vanuit de marktpartijen, maar dat opdrachtgevers wel voor innovatie open moeten staan. Onderling stimuleren van vernieuwing blijkt van groot belang voor concreet resultaat. We moeten het product en bijbehorend productproces blijven ontwikkelen – zowel bij leverancier, verwerker als opdrachtgever. Hierbij is de manier van informeren ook van groot belang. Werk visueel en persoonlijk, door middel van social media of persoonlijk contact. Beeld innovaties en ontwikkelingen af en maak het tastbaar voor alle betrokken partijen.

Ook de belangen van de huurder in het proces kwamen uitgebreid ter sprake. Zo min mogelijk overlast creëren voerde bij elke partij de boventoon. Het verminderen van geluid en trillingen is voor de huurder belangrijk, maar de prioriteit ligt voornamelijk bij vermindering van de doorlooptijd en de aanlevering van duidelijke informatie bij de bewoners. Wat gaat er gebeuren, hoe lang gaat het duren, en wat kost het de huurder? Naast verminderen van de overlast was er ook aandacht voor de bewonersparticipatie – huurders willen namelijk graag meebeslissen in het proces, bijvoorbeeld over zaken als de esthetiek.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er in de afgelopen jaren enkele concrete resultaten behaald. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende toepassing van de warmtepomp, recyclen van keukens en vernieuwing van productiesystemen en logistiek. Er is echter nog veel winst te behalen op dit vlak – denk bijvoorbeeld aan toekomstbestendig bouwen door het gebruik van hoogwaardige producten, waardoor per saldo minder vaak renovatietrajecten noodzakelijk zullen zijn. Maar ook concretere oplossingen, zoals vervangen van isolatiematerialen door duurzame alternatieven, kwamen bij de bijeenkomst ter sprake.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde middag, waarbij alle partijen van gedachten hebben kunnen wisselen over de vernieuwing van badkamer, keuken en toilet. Een stap in de juiste richting op het gebied van innovatie – want samen komen we er wel!

Tekst: Rowin Schell