37 partijen in Noord-Holland, waaronder Kesselaar & Zn, gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij hebben de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord ondertekend, een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland. In de deal zijn samen met de deelnemende partijen afspraken gemaakt over het circulair slopen van gebouwen. Circulair slopen houdt in dat gebouwen zodanig worden gesloopt, ontmanteld, gedemonteerd en weer gemonteerd, dat de vrijkomende grondstoffen opnieuw in andere bouwprojecten kunnen worden gebruikt

Esther Rommel, gedeputeerde Circulaire Economie: “Om de regionale samenwerking in het circulair bouwen en slopen te bevorderen, zijn we met Circulair Westfriesland een traject gestart. Samen met ketenpartners zoals bouwpartijen, aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten onderzochten we hoe materialen uit gebouwen veiliggesteld kunnen worden voor toekomstig hergebruik door het opstellen van oogstvoorschriften. De samenwerking is vastgelegd in de deal, waarbij alle partijen hebben toegezegd om in 2024 in ten minste 50% van alle te slopen gebouwen deze circulaire oogstvoorschriften toe te passen en binnen 2 jaar volledig circulair te slopen.

Circulaire Bouw

De overheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Een circulaire economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt, waardoor ze behouden blijven en er steeds minder primaire grondstoffen nodig zijn. De bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik. De potentie van het hergebruiken van grondstoffen in deze sector wordt nu onvoldoende benut, voornamelijk omdat er vaak gesloopt wordt zonder rekening te houden met de mogelijkheden voor hergebruik van materialen en de toepassing hiervan in (nieuw)bouwprojecten.

Vergroten Aanbod Circulaire Grondstoffen

In de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN is afgesproken dat circulair oogsten de standaard wordt. Dit houdt in dat gebouwen op een juiste manier uit elkaar worden gehaald, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. De circulaire oogstvoorschriften bij de sloop van gebouwen zijn samen met de deelnemende partijen opgesteld en moeten zorgen voor een groter aanbod van circulaire bouwmaterialen. Daarnaast bevat de deal ook afspraken over het stimuleren van ketensamenwerking tussen partijen en het ontwikkelen en delen van kennis.

Arthur Helling, wethouder gemeente Hoorn: “De eerste pilots in de regio zijn al van start gegaan. Ons gemeentehuis is voor de renovatie kon beginnen zo circulair mogelijk gedemonteerd. Nu we met elkaar een gezamenlijk startmoment hebben, wordt het alleen maar leuker. We kunnen daarmee de versnelling inzetten om bouwmaterialen via sloop weer terug in de bouwketen te krijgen.”

De Ondertekenaars

De volgende partijen hebben de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN ondertekend: Gemeenten Hollands Kroon, Dijk en Waard, Hoorn, Opmeer, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik, Heiloo, Bergen en Uitgeest. Woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Welwonen en het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer. Ontwikkelaars Ooms Bouw en Toekomstgroep. Zorginstelling GGZ-NHN. Sloopbedrijven GPGroot, CA de Groot, Van der Bel, Boy Limmen en Foekens. Specialisten en leveranciers EBS, Luijtgaarden, Afvalzorg, Vic Obdam, Circq en Natural Plastics. Aannemers en ingenieursbureaus Kesselaar & Zn, Meijs Ingenieurs en Schadenberg Bouw, Beens Dredging en KUUK. Kennisinstelling Inholland. Branchevereniging van sloopbedrijven VERAS. Initiatiefnemers provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland.